Приложение 1

Символы ISO Latin

Десятичный код Символ Описание
0  
1SOH 
2STX 
3ETX 
4EOT 
5ENQ 
6ACK 
7BEL 
8BS 
9HT 
10NL 
11VT 
12NP 
13CR 
14SO 
15SI 
16OLE 
17DC1 
18DC2 
19DC3 
20DC4 
21NAK 
22SYN 
23ETB 
24CAN 
25EM 
26SUB 
27ESC 
28FS 
29GS 
30RS 
31US 
32SP 
33! 
34""
35# 
36$ 
37% 
38&&
39' 
40( 
41) 
42* 
43+ 
44, 
45- 
46. 
47/ 
480 
491 
502 
513 
524 
535 
546 
557 
568 
579 
58: 
59; 
60<&lt;
61= 
62>&gt;
63? 
64@ 
65A 
66B 
67C 
68D 
69E 
70F 
71G 
72H 
73I 
74J 
75K 
76L 
77M 
78N 
79O 
80P 
81Q 
82R 
83S 
84T 
85U 
86V 
87W 
88X 
89Y 
90Z 
91[ 
92\ 
93] 
94^ 
95_ 
96` 
97a 
98b 
99c 
100d 
101e 
102f 
103g 
104h 
105i 
106j 
107k 
108l 
109m 
110n 
111o 
112p 
113q 
114r 
115s 
116t 
117u 
118v 
119w 
120x 
121y 
122z 
123{ 
124| 
125} 
126~ 
127DEL 
128-159-- 
160  
161¡&iexcl;
162¢&cent;
163£&pound;
164¤&curren;
165¥&yen;
166¦&brvbar;
167§&sect;
168¨&unl;
169©&nbsp;
170ª&ordf;
171"&nbsp;
172¬&not;
173­&shy;
174® 
175-&macr;
176°&deg;
177±&plusmn;
178²&sup2;
179³&sup3;
180´&acute;
181µ&micro;
182 
183 
184¸&cedil;
185¹&sup1;
186в&ordm;
187»&radio;
188¼&frac14;
189½&frac12;
190¾&frac34;
191¿&iquest;
192À&Agrave;
193Á&Aacute;
194Â&Acirc;
195Ã&Atilde;
196Ä&Auml;
197Å&Aring;
198Æ&AElig;
199Ç&Ccedil;
200È&Egrave;
201É&Eacute;
202Ê&Ecirc;
203Ë&Euml;
204Ì&Igrave;
205Í&Iacute;
206Î&Icirc;
207Ï&Iuml;
208Ð&nbsp;
209Ñ&Ntilde;
210Ò&Ograve;
211Ó&Oacute;
212Ô&Ocirc;
213Õ&Otilde;
214Ö&Ouml;
215×&times;
216Ø&Oslash;
217Ù&Ugrave;
218Ú&Uacute;
219Û&Ucirc;
220Ü&Uuml;
221Ý&Yacute;
222Þ&THORN;
223ß&szlig;
224à&agrave;
225á&aacute;
226â&acirc;
227ã&atilde;
228ä&auml;
229å&aring;
230æ&aelig;
231ç&ccedil;
232è&egrave;
233é&eacute;
234ê&ecirc;
235ë&euml;
236ì&igrsve;
237í&iacute;
238î&icirc;
239ï&iuml;
240ð&eth;
241ñ&ntilde;
242ò&ograve;
243ó&oacute;
244ô&ocirc;
245õ&otilde;
246ö&ouml;
247÷&divide;
248ø&oslash;
249ò&ograve;
250ú&uacute;
251û&ucirc;
252ü&uuml;
253ý&yacute;
254þ&thorn;
255ÿ&yuml;

Значения RGB цветов

Цвет как строковый литерал Красный Зеленый Синий
aliceblue  F0F8FF
antlquewhite FA EB07
aqua  00FFFF
aquamarine  7FFFD4
azure  F0FFFF
beige  F5F5DC
bisque  FFE4C4
black  000000
blanchedalmond  FFEBCD
blue  0000FF
btueviolet  8A2BE2
brown  A52A2A
burlywood  DEB887
cadetbluc  5F9EA0
chartreuse  7FFF00
chocolate  02691E
coral  FF7F50
cornflowecblue  6495ED
cornsilk  FFF8DC
crimson  DC143C
cyan  00FFFF
darkblue  000088
darkcyan  008B8B
darkgoldenrod  B8860B
darkgray  A9A9A9
darkgreen  006400
darkkhaki  B0876B
darkmagenta  8B008B
darkofivegreen  556B2F
darkorange  FF8C00
darkorchid  9932CC
darkred  8B0000
darksalmon  E9967A
darkseagreen  8FBC8F
darkslateblue  483D8B
darkslategray  2F4F4F
darkturquolse  00CED1
darkviolet  9400D3
deeppink  FF1493
deepskyblue  00BFFF
dimgray  696969
dodgerblue  1E90FF
firebrick  B222022
floralwhite  FFFAF0
forestgreen  228B22
fuchsia  FF00FF
gainsboro  DCDCDC
ghostwhite  F8F8FF
gold  FFD700
goldenrod  DAA520
gray  808080
green  008000
greenyeflow  ADFF2F
honeydew  F0FFF0
hotpink  FF69B4
indianred  CD5C5C
indigo  4B0082
ivory  FFFFF0
khaki  F0E68C
lavender  E6E6FA
lavenderblush  FFF0F5
lawngreen  7CFC00
lemonchiffon  FFFACD
lightblue  ADD8E6
lightcoral  F08080
lightcyan  E0FFFF
lightgoldenrodyellow  FAFAD2
lightgreen  90EE90
lightgrey  D3D3D3
lightpink  FFB6C1
lightsalmon  FFA07A
lightseagreen  20B2AA
lightskyblue  87CEFA
lightslategray  778899
lightsteelblue  B0C4DE
lightyellow  FFFFE0
lime  00FF00
limegreen  32CD32
linen  FAF0E6
magenta  FF00FF
maroon  800000
mediumaquamarine  66CDAA
mediumblue  0000CD
mediumorchid  BA55D3
mediumpurple  9370DB
mediumseagreen  3CB371
mediumslateblue  7B68EE
mediumspringgreen  00FA9A
mediumturquoise  48D1CC
mediumvioletred  C71585
midnightblue  191970
mintcream  F5FFFA
mistyrose  FFE4E1
moccasin  FFE4B5
navajowhite  FFDEAD
navy  000080
oldlace  FDF5E6
olive  808000
olivedrab  6B8E23
orange  FFA500
orangered  FF4500
orchid  DA70D6
palegoldenrod  EEE8AA
palegreen  98FB98
paleturquoise  AFEEEE
palevioletred  DB7093
papayawhip  FFEFD5
peachpuff  FFDAB9
peru  CD853F
pink  FFC0CB
plum  DDA0DD
powderblue  B0E0E6
purple  800080
red  FF0000
rosybrown  BC8F8F
royalblue  4169E1
saddlebrown  8B4513
salmon  FA8072
sandybrown  F4A460
seagreen  2E8B57
seashell  FFF5EE
sienna  A0522D
silver  C0C0C0
skyblue  87CEEB
slateblue  6A5ACD
slategray  708090
snow  FFFAFA
sprlnggreen  00FF7F
steelblue  4682B4
tan  02848C
teal  008080
thistle  D8BFD8
tomato  FF6347
turquoise  40E0D0
violet  EE82EE
wheat  F5DEB3
white  FFFFFF
whitesmoke  F5F5F5
yellow  FFFF000
yellowgreen  9ACD32
Сайт управляется системой uCoz